Steeds vaker hoort DAB ergernissen over honden. Last van uitwerpselen die niet worden opgeruimd,
loslopende / on-aangelijnde honden en helaas ook bijtincidenten. DAB ziet heb hebben van een
huisdier als een toegevoegde waarde aan het leefplezier en vindt dat we met elkaar moeten zorgen
voor een fijne en schone leefomgeving voor ons en onze viervoeters. Dinsdag 5 juni jl. heeft DAB
daarom een uitgebreide motie ingediend met de vraag aan het college om zorg te dragen voor een
hondenbeleid voor heel Blaricum.

Deze motie is geschreven n.a.v. een motie vado die DAB eerder had ingediend m.b.t. een verouderd
aanwijzingsbesluit hondenaanlijngebod. De Blaricummermeent en het strand waren hier nog niet in
opgenomen. De raad heeft toen aangegeven graag een hondenbeleid te zien voor heel Blaricum. Op
dit moment is er geen aanlijngebod voor geen enkel deel van Blaricum.
De motie is goed ontvangen en DAB is blij en voelt zich gesteund door een groot aantal raadsleden
van Hart voor Blaricum, VVD en D66. Wethouder Kennis heeft toegezegd de punten uit de motie te
gaan onderzoeken. DAB is blij met haar constructieve houding. Er volgt vanuit de gemeente nog een
interactieve inwonersraadpleging naast de input die DAB inmiddels zelf heeft verzameld vanuit de
inwoners. Prachtig initiatief! Ook hier geldt weer BLARICUM MAKEN WE SAMEN!

Lees meer over dit onderwerp in de Laarder Courant