DAB is op 11 september, samen met raadsleden en wethouders uit de hele provincie, voor een kennismakingsbijeenkomst in het provinciehuis geweest. Tijdens twee aparte bijeenkomsten heeft DAB o.a. nadrukkelijk om luchtmetingen en betere geluidswering gevraagd langs de A27.