Rob Bruintjes, raadslid Democratisch Alternatief Blaricum, gaat binnen de Gemeente Raad van Blaricum, aandacht vragen en wellicht zelfs een motie indienen over de toekomst van Tergooi Blaricum en de klinische zorg in de regio.
Aanleiding is het bezoek van de actiegroep ‘Vrienden van Tergooi’ aan de vaste commissie van de Tweede Kamer, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De actiegroep heeft op 26 september jl. de eerste 10.000 handtekeningen tegen de mogelijke sluiting van ziekenhuis Tergooi Blaricum aangeboden.
De reden waarom het voorgenomen besluit om Tergooi Blaricum te sluiten onder de loep moet worden genomen, is primair vanwege de zwakke onderbouwing van de Raad van Bestuur als antwoord op de vraag; ‘Waarom moet Tergooi Blaricum sluiten?’ Het voornaamste argument is dat de opbrengst van het vastgoed nodig is voor de financiering voor een nieuwe ziekenhuis in Hilversum.
De nieuwe locatie Monnikenberg ligt volledig decentraal in het verzorgingsgebied, is tevens slecht bereikbaar en zelfs vanuit bepaalde plaatsen binnen de aangrenzende gemeentes niet bereikbaar binnen de wettelijke norm, voor spoedeisend vervoer. Iedereen weet immers, dat in geval van bijvoorbeeld een infarct, iedere minuut langer in de ambulance, de kans vergroot op blijvend letsel, handicap of overlijden.
Daarnaast is Ziekenhuis Tergooi Blaricum, veruit de grootste werkgever van Blaricum en de wijde omgeving. Sluiting zou verlies van veel directe arbeidsplaatsen betekenen. Maar ook indirect veel opdrachten voor lokale leveranciers zouden gaan verdwijnen, dus ook werkgelegenheid.

OOK DEMOCRATISCH ALTERNATIEF BLARICUM (DAB) IS TEGEN DEZE FLATLINE…