DAB bezoekt bijeenkomst D66.

DAB heeft gisteren een door D66 georganiseerde discussieavond  bezocht. Na een zeer hartelijk welkom van fractieleider Carin Francken begon er een lezing die velen verraste. De lezing had als onderwerp: “Opschalen en afschalen. Herwaardering van de “commons” (de gemeenten)”. Men had verwacht dat hier over de ophanden zijnde fusie zou worden gesproken maar dit bleek niet het geval. De lezing liet zien hoe je door een andere manier van denken meer ruimte kan creëren voor lokaal initiatief en dat maatschappelijk lokaal initiatief voor innovatie zorgt.

De lezing sloot mooi aan bij de door DAB ingediende motie ‘Right to Challenge’ waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen om met  eigen initiatieven te komen die vervolgens door de gemeente worden ondersteund. Een mooi voorbeeld van hoe we dit de komende vier jaar gaan aanpakken. BLARICUM MAKEN WE SAMEN!