OVER DAB
Democratisch Alternatief Blaricum

Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) is er voor jou. DAB is een vereniging met leden die meedenken, meepraten en meedoen. We worden wel gehoord, maar er wordt niet naar ons geluisterd! Zo wordt de alom heersende kritiek van burgers op het bestuur van Blaricum het best omschreven. Democratisch Alternatief Blaricum neemt het voortouw om de onderhuidse irritatie over het functioneren van onze lokale politiek weg te nemen.

Wat hieraan ten grondslag ligt

  • Gebrek aan zelfreflectie bij gemeenteraad

  • Matige kennis van zaken bij raadsleden op belangrijke dossiers

  • Ontoereikend zicht op het functioneren van wethouders

  • Bedroevend niveau van communicatie met de inwoners

  • Geen antenne voor duidelijke signalen uit de samenleving

  • Niet bereid primair te kiezen voor de belangen van de eigen inwoners

  • Landelijke partijen die gedienstig hun partijtop volgen

  • Geheime vergaderingen en achterhouden van essentiële informatie

De Blaricumse politiek heeft zich van de burger vervreemd. Het beschamende gemanipuleer bij de heftige discussies over het HOV, de omstreden invoer van een blauwe zone in de dorpskern, de kapitale subsidie voor kunstgrasvelden en zo meer hebben het vertrouwen in de lokale politiek beschadigd. Burgerinitiatieven en inspraak bij diepgaande onderwerpen als deze worden systematisch genegeerd of in de kiem gesmoord. Dat wekt de indruk van solistisch en bevoogdend beleid, een vorm van ondemocratische politiek die niet deugt en door de samenleving ook niet langer wordt geaccepteerd, zeker niet wanneer deze direct betrekking heeft op de woon- en leefomstandigheden van inwoners. Voor Rob Bruintjes was dat reden de partij Democratisch Alternatief Blaricum op te richten, met als doel aan deze praktijken een eind te maken. Niet door verbolgen om te kijken en met de vinger te wijzen, maar door met optimisme de aandacht op de toekomst te richten en alternatieven te bieden.

DAB pictogrammen-1

LEEFBAAR, SCHOON  EN GROEN

Zuinig op unieke nog resterende open ruimten.
Lees meer

DAB pictogrammen-3

DUIDELIJKE EN EERLIJKE COMMUNICATIE

Geen geheime overlegstructuren, inspraak burgers.
Lees meer

DAB pictogrammen-2

BETERE VERBINDINGEN BEREIKBAARHEID

Aanpak verbinding oude dorp, Bijvanck en Blaricummermeent.
Lees meer

DAB pictogrammen-4

VEILIGE OMGEVING VOOR KINDEREN

Ieder kind heeft het rechtop te groeien in een veilige omgeving.
Lees meer

MENSEN

De Blaricumse politiek heeft zich van de burger vervreemd. Voor Rob Bruintjes was dat reden de partij Democratisch Alternatief Blaricum op te richten, met als doel aan deze praktijken een eind te maken.
Rob Bruintjes
Rob Bruintjes

Raadslid

Communicatie met de burger staat voor hem voorop

Rob Bruintjes is een geboren en getogen Blaricummer. Ruim veertig jaar woont hij inmiddels in de Bijvanck. De meeste mensen kennen hem als belangenbehartiger voor lange mensen. En als zeer toegewijd Blaricums raadslid. De communicatiedeskundige is oprichter van Democratisch Alternatief Blaricum (DAB). Miste bij zijn vorige partij Hart voor Blaricum de spirit om te knokken. Communicatie met de burger staat voor hem voorop. En dan het liefst in begrijpelijke taal. Niet schreeuwen en brallen, maar bruggen leggen en verbindingen maken met de Blaricummers. Altijd benaderbaar.

Ramona Beemsterboer
Ramona Beemsterboer

DAB-lid

Zorgt met haar creatieve kijk op de dingen voor een nieuwe insteek bij DAB

 

Ramona Beemsterboer woont in de Blaricum Bijvanck. Van jongs af aan is zij geïnteresseerd in politiek en stond begin dit jaar zelfs op de landelijke kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ramona voelt zich erg thuis in Blaricum maar mist de verbinding tussen burger en gemeenteraad. Zij er is van overtuigd dat DAB de taal van de burger, de taal van jou en mij kan vertalen naar de Raad en vice versa. Onlangs heeft zij haar coachdiploma behaald en hoopt met haar ervaring als teammanager een positieve bijdrage te mogen leveren aan deze mooie partij.

STRATEGIE
0%
COMMUNICATIE
VERNIEUWEND
0%
OPENHEID